Obchodné podmienky

Hotel pre psov a výcvik psov - Žilina

 • hotel pre psov a výcvik psov
 • hotel pre psov a výcvik psov
 1. Prevádzkovateľ Alfonz Danech, Platanová 32251, 01007 Žilina, IČO: 46349120, DIČ: 1083867499, Tel.: +421 944 074 782, E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., Web: www.alfonz.sk
 2. Prevádzkovateľ sa zaväzuje ubytovať psa v riadne upravenej a čistej izbe a tú udržiavať v zodpovedajúcom stave po celú dobu pobytu psa.
 3. Ak nie je dohodnuté inak, zaistí prevádzkovateľ pravidelný denný program podľa rozvrhu v hoteli, vrátane venčenia.
 4. Prevádzkovateľ sa zaväzuje kŕmiť psa v zodpovedajúcej kvalite podľa požiadaviek zákazníka. Ak nie je dohodnuté inak, krmivo sa podáva raz až dvakrát denne u dospelých psov a trikrát denne u šteniat. Krmivo si pre psa zaistí zákazník na celú dobu pobytu, pokiaľ sa obe strany písomne ​​nedohovoria inak. V prípade, že dôjde k nedostatku kŕmenia, zaistí prevádzkovateľ krmivo, na ktoré je pes zvyknutý a celkové náklady s tým spojené, majiteľ uhradí v hotovosti pri prevzatí psa.
 5. Zákazník je povinný v deň ubytovania psa odovzdať prevádzkovateľovi očkovací preukaz s platným očkovaním, ktoré stanovuje zákon č 39. o Veterinárnej starostlivosti – Povinné očkovanie proti besnote, a s potvrdením o odčervení nie staršom 6 mesiacov. Zákazník, ktorý má psa staršieho ako 10 rokov, je povinný dodať potvrdenie veterinárneho lekára o zdravotnom stave psa. V prípade preukázateľných pochybností o zdravotnom stave psa, si prevádzkovateľ vyhradzuje právo odovzdať psa pred ubytovaním na vstupnú prehliadku veterinárnemu lekárovi, pričom náklady vzniknuté veterinárnou prehliadkou hradí zákazník.
 6. Zákazník sa zaväzuje aplikovať psovi antiparazitný preparát s minimálnym predstihom jedného týždňa pred začatím pobytu. Pokiaľ pes, aj napriek aplikácii spotu, bude stále vykazovať znaky napadnutia vonkajšími alebo vnútornými parazitmi, vyhradzuje si prevádzkovateľ právo na vyšetrenie psa veterinárom. Náklady spojené s veterinárnym ošetrením hradí zákazník v plnej výške.
 7. Pokiaľ by došlo k poraneniu alebo ochoreniu psa v priebehu pobytu, zabezpečí prevádzkovateľ všetku starostlivosť veterinárneho lekára s tým, že náklady spojené s liečením psa budú zákazníkovi pripočítané k cene ubytovania psa. Prevádzkovateľ je povinný tento stav zákazníkovi bezodkladne oznámiť telefonicky. V prípade, že nebude možné sa so zákazníkom ani kontaktnou osobou spojiť, má sa za to, že zákazník súhlasí s postupom uvedeným vyššie.
 8. Zákazník sa podpisom tejto zmluvy zaväzuje prevádzkovateľovi, že jeho pes nejaví známky agresie voči ľuďom a iným psom. V prípade akejkoľvek agresie zo strany psa, je toto správanie považované ako porušenie zmluvného vzťahu medzi oboma stranami a je toto správanie dôvodom na okamžité ukončenie pobytu psa. Storno poplatok po už začatom pobyte psa je vo výške 100%.
 9. V prípade škody, spôsobenej agresívnym správaním psa, sa majiteľ zaväzuje k úhrade vzniknutej škody v plnej výške.
 10. Pokiaľ pes bude vyznačovať známky agresivity voči okoliu (prevádzkovateľovi či iným psom), bude majiteľ, prípadne kontaktná osoba, telefonicky vyzvaný, aby si pre psa prišiel. Pokiaľ tak majiteľ neurobí, alebo sa nedohodne s prevádzkovateľom inak, bude o súčinnosť požiadaná odchytová služba mestskej polície. Náklady vzniknuté s týmto úkonom budú vymáhané po majiteľovi psa v plnej výške.
 11. Denná sadzba za ubytovanie je účtovaná podľa platného cenníka. Platba sa vykonáva bankovým prevodom alebo v hotovosti pred začatím pobytu, ak nie je dohodnuté inak. Storno poplatok po už začatom pobyte psa je vo výške 100%.
 12. Zákazník je povinný dohodnúť si s prevádzkovateľom telefonicky čas príchodu do hotela.
 13. Zákazník je povinný si psa vyzdvihnúť v deň, ktorý je uvedený v zmluve, ako deň ukončenia ubytovania psa, pokiaľ sa obe strany písomne ​​alebo elektronicky nedohodnú inak. Pokiaľ si zákazník psa nevyzdvihne v dohodnutom termíne, bude zákazníkovi účtovaná cena za každý ďalší deň podľa dennej sadzby ubytovania a to najviac 7 dní. Následne pokiaľ si majiteľ psa nevyzdvihne a nebude možné ho kontaktovať, bude záležitosť riešená s mestskou políciou. Náklady budú následne účtované majiteľovi psa v plnej výške.
 14. Zákazník udeľuje týmto prevádzkovateľovi v súlade so zákonom č. 18/2018 Zz - Zákon o ochrane osobných údajov súhlas na spracovanie svojich osobných údajov, a to na účely poskytovania služieb v rozsahu predmetu podnikania prevádzkovateľa a na súvisiace marketingové a obchodné účely.
 15. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch prevedeniach, z ktorých každá má hodnotu originálu.

rezervacia

Chcete sa niečo opýtať?

Polia označené (*) sú povinné.
captcha
Reload

Hotel pre psov | Výcvik psov | Žilina Hotel pre psov | Výcvik psov | Žilina
created by: Marek Sarvas