Kontakt

Alfonz Danech
Hotel a výcvik psov pri Žiline
Lietavská Lúčka – smer Lietava

telefón: 0908 24 34 33
e-mail: alfonz.danech@gmail.com
www.alfonz.sk